Close
1 Zapoznanie się z programami inwestycyjnymi
2 Kontakt z Partnerem Biznesowym ASA Europe
3 Zawarcie Umowy
4 Przekazanie dokumentacji BP/ES
5 BADANIE/ OCENA RYZYK/ KOREKTA BP/ES
6 Aplikowanie
7 FINANSOWANIE SPV Projektu

Sektor publiczny (PPP) - program P2

1.Czy istnieją limity inwestycyjne?
Tak, minimalna kwota inwestycyjna wynosi 1 mln PLN.
2.Kto może uzyskać środki?
Każdy samorząd, który spełni warunki funduszu.
3.Czy oferta skierowana jest wyłącznie do podmiotów publicznych?
Tak. Partnerstwo Publiczno-Prywatne(PPP) dotyczy modelu współpracy podmiotu publicznego i prywatnego. Dla podmiotów prywatnych posiadamy inne narzędzia finansowe opisane w sekcji „Sektor prywatny”.
4.Czy w projektach partnerstwa PPP mogą występować tylko JST (jednostka samorządu terytorialnego) czy również spółki komunalne i sp. z o.o.?
Formuła PPP dotyczy również podmiotów należących do JST, realizujących zadania własne JST, takie jak: zakłady komunalne lub sp. z o.o. – np. oczyszczalnie ścieków, budowa i utrzymanie infrastruktury drogowej, kanalizacyjnej, oświetleniowej itd.
5.Jaki jest maksymalny czas finansowania projektów?
Maksymalny czas finansowania wynosi 25-30 lat.
6.Czy metoda PPP podlega Prawu Zamówień Publicznych (PzP)?
Tak, wszystkie projekty PPP podlegają prawu PzP.
7.Czy są jakieś ograniczenia co do rodzaju projektów, zadań planowanych do realizacji przez JST?
W zasadzie nie ma ograniczeń co do rodzaju przedsięwzięcia, które może być realizowane przez JST – może to być np.: budowa, rozbudowa lub modernizacja infrastruktury, budowa od podstaw obiektu czy nieruchomości, zakup ruchomości typu autobusy, śmieciarki lub każdy inny osprzęt, pojazdy lub urządzenia.
8.Co zrobić, aby pozyskać inwestora prywatnego ASA Europe?
Zapraszamy do kontaktu z nami poprzez zakładkę Kontakt, Sektor publiczny.
9.Ile czasu wymaga taka procedura?
Wybór partnera prywatnego ASA Europe w PzP oraz negocjacje umowy PPP to okres od 3 do 6 miesięcy. Sama inwestycja zależna jest od typu, stanu posiadanej dokumentacji, dostępności wymaganej technologii i warunków atmosferycznych.
10.Jakie są korzyści z zastosowania tej metody?
Wszystkie początkowe i najtrudniejsze elementy inwestycji przerzucone są na barki inwestora prywatnego (BTL - buduj, przekaż, wydzierżaw). Metoda nie generuje ani nie powiększa długu publicznego JST. Najkrótsza czasowo procedura PPP. Metoda uzyskania najniższej realnej ceny inwestycji wraz z jej wieloletnim utrzymaniem.
11.Jakie kroki trzeba poczynić, aby przeprowadzić naszą inwestycję?
Wybrać dobry zespół doradców wewnętrznych lub zewnętrznych do przeprowadzenia przetargu metodą PPP, ogłosić odpowiedni przetarg zgodnie z PzP, podpisać umowę PPP, kontrolować stan inwestycji, odebrać inwestycję i czerpać korzyści z jej korzystania.
12.Czy ten model PPP może być stosowany z dotacjami unijnymi?
W ramach umowy na realizację inwestycji metodą PPP można ustalić, że w przypadku otrzymania przez JST środków unijnych lub innego typu dotacji celowych według ustaleń stron można zmniejszyć ratę dzierżawy lub skrócić okres spłaty.

Sektor prywatny - program P1 i P3

1.Czy istnieją limity inwestycyjne?
Tak, minimalna kwota inwestycyjna wynosi 2 mln €, natomiast standardowa maksymalna kwota wynosi 2 mld €. Dla projektów wysoko nakładowych istnieje możliwość zwiększenia kwoty inwestycyjnej.
2.Kto może uzyskać środki inwestycyjne funduszy wysokiego ryzyka?
Każdy przedsiębiorca, który spełni warunki funduszy.
3.Co powinienem zrobić, żeby uruchomić proces pozyskiwania środków inwestycyjnych dla swojego projektu?
1.Skontaktuj się z Partnerem ASA Europe lub Client Care Department 2. Zapoznaj się z Umową, Taryfikatorem i procedurami 3. Pozyskaj wszystkie konieczne informację do podjęcia decyzji 4. Podpisz i aktywuj (opłać) Umowę 5. Skorzystaj ze spotkania z ekspertem i optymalizacji Modelu Biznesowego 6. Dostarcz dokumentację swojego projektu ( w przypadku jej braku możesz skorzystać z pomocy rekomendowanych firm przez ASA Europe
4.Ile muszę mieć własnych środków?
ASA Europe oferuje uzyskanie najtańszej Promesy na rynku inwestycyjnym. Wymagane środki własne są niewspółmiernie niskie w stosunku do możliwych uzyskanych kwot inwestycyjnych. W trakcie procedowania mogą kształtować się na poziomie 0,1% lub mniej. Natomiast etap finansowania wymaga wykazania 2% środków własnych od kwoty inwestycji. Wymagane jest także posiadanie środków operacyjnych na wszelkie czynności prowadzące do uzyskania capexu.
5.Jakie projekty mają największą szansę na realizację i uzyskanie środków inwestycyjnych?
Szansę na realizację i uzyskanie finansowania projektów nie są dyktowane przez segment rynku, a raczej przez ich poziom profesjonalizacji; posiadające bardzo dobrze przygotowaną dokumentację, mające odpowiednią stopę zwrotu, zaangażowanie klienta, posiadane zabezpieczenia. Fundusze uczestniczą we wszystkich sektorach rynku, niemniej mile widziane są projekty publiczne, w których możesz energetyczne oraz wszelkie dziedziny biznesu, gwarantujące pewny i wysoki zwrot z inwestycji.
6.Czym muszę dysponować, aby uruchomić procedowanie pozyskania środków?
Najważniejszym aspektem jest poziom przekonania i chęci realizacji projektu, gotowość do działania, finansowa zdolność operacyjna i profesjonalna dokumentacja.
7.Jak długo trwa weryfikacja?
Czas procedury przygotowawczej w dużej mierze zależy od Ciebie. Natomiast sama weryfikacja projektów przez fundusze trwa standardowo do 45 bankowych dni roboczych (a bezpośrednich inwestycji do 60 dni).
8.Z kim mogę załatwić sprawy formalne?
Wszelkiej pomocy mogą udzielić Ci Partnerzy lub Client Care Department.
9.Jaka jest wymagana dokumentacja?
Biznesplan lub executive summary, dokumenty popierające informacje zawarte w biznesplanie, w formie elektronicznej.
10.Kiedy mogę się spodziewać odrzucenia wniosku o inwestycje?
Przy braku spełnienia warunków umowy np: przy braku dochowania “należytej staranności”, braku dochodowości projektu.
11.Z kim podpisuję umowę?
Umowę na pośrednictwo finansowe z ASA Europe, umowę na inwestycję z odpowiednim Funduszem.
12.Co się dzieje w przypadku odmowy?
Jeżeli cały proces kończy się odmową jednego z funduszu istnieje możliwość wnioskowania do kolejnych po uiszczeniu nieznacznej opłaty administracyjnej zgodnie z obowiązującym taryfikatorem. Wnioskowanie do kolejnego funduszu oparte jest o wcześniej przygotowaną dokumentację i dokonywane jest za Twoją zgodą.
13.Czy muszę mieć pozwolenie na budowę?
Najlepiej już posiadać, ale nie jest to konieczne.
14.Czy muszę mieć własność działki?
Najlepiej już posiadać, ale nie jest to konieczne.
15.Kogo mogę zapytać o więcej szczegółów?
Partnera ASA Europe lub Client Care Department ASA Europe.
16.Nie mam pieniędzy na prowadzenie operacyjne projektu…
Firma ASA Europe w niedalekiej przyszłości będzie bezpośrednio inwestowała w takie projekty, aby ułatwić pozyskanie inwestora. Informacja o tym, kiedy ruszy program, pojawi się w zakładce Venture Capital.
17.Czy inwestujecie Państwo w start up?
Proszę obserwować w naszych Venture Capital, zapraszamy do kontaktu i składania wniosków.
18.Czy muszę jechać na podpisanie umowy z funduszem czy jest ona podpisywana w Polsce?
Zależy to to od postanowień z pośrednikiem, na jakim poziomie ma Panią/Pana reprezentować .