Close

Venture Capital to forma finansowania projektów, którą inwestorzy zapewniają firmom dopiero rozpoczynającym swoją działalność oraz mniejszym przedsiębiorstwom, które posiadają długoterminowy potencjał wzrostu. W przypadku firm początkujących bez dostępu do rynków kapitałowych, Venture Capital jest podstawowym źródłem finansowania swojej działalności.

Pierwszym krokiem dla każdej firmy poszukującej rozwiązania w postaci Venture Capital jest przedłożenie planu biznesowego. Jeśli wybrany inwestor zainteresuje się propozycją, wówczas przeprowadza się dogłębną analizę, która obejmuje między innymi zbadanie modelu działalności, produktów, zarządzania i historii operacyjnej. Po wykonaniu wyżej wymienionej analizy, Fundusz może rozpocząć inwestycje w zamian za udziały w spółce. Inwestor bierze czynną rolę w finansowej działalności danej firmy. Kapitał jest dostarczany w transzach. Zanim Fundusz przekaże kolejną transzę kapitału musi mieć pewność, że przedsięwzięcie osiągnie zaplanowane cele na poszczególnych etapach. Inwestor po kilku latach od początkowej inwestycji (poprzez połączenie, przejęcie lub po pierwszej ofercie publicznej {IPO}) może „wyjść z firmy”.

Masz ciekawy projekt i chcesz go zrealizować? Weź udział w naszym programie.

Venture Capital – Finansowanie od ASA Europe

ASA Europe. wierząc w potencjał małych firm i nowych przedsiębiorstw, oferuje Venture Capital, który jest idealnym rozwiązaniem na zbudowanie i szybki rozwój Twojej działalności. W formule Venture Capital rozwijamy autorskie projekty w ramach idei Smart Cities Incubator łącząc rozwiązania ze sferą publiczną. Norda Partner S.A. oferuje rozwiązania wspierające JST – Jednostki Samorządu Terytorialnego – w ramach koncepcji Samorządowego Operatora optymalizując zakupy i zarządzanie mediami: energia elektryczna, gaz, woda, ciepło.

Oprócz kapitału finansowego, gwarantujemy zapewnienie najwyższej jakości usług poprzez profesjonalną współpracę z międzynarodowymi ekspertami. Twój sukces, to także Nasz sukces – wypracujmy go wspólnie.

Zachęcamy do kontaktu